20 oct. 2008

L'oració composta

Per totes aquelles que vulguen repassar l'oració composta ací us deixe un enllaç interessant on podreu practicar la identificació de les oracions.

En aquest enllaç entreu a l'apartat d'oració complexa i feu totes les activitats.
La oración compleja
La coordinación
Completar oraciones complejas con un nexo coordinante (1)
Indicar la clase de unas proposiciones coordinadas (2)
La subordinación
Clasificar proposiciones subordinadas (2)
Indicar la función de unas subordinadas en la oración respectiva: sustantivas (2), adjetiva(2) y adverbiales (3)
Señalar la función de unas subordinadas con verbo no personal (4)
Determinar la clase y la función de unas subordinadas (2)
Reconocer las proposiciones que forman unas oraciones complejas (3)

No hay comentarios: