17 dic. 2007

Repàs d'ortografia

Com hem comentat a classe, heu de reforçar els coneixements d'ortografia. Seguiu les instruccions que teniu detallades en el document annex.
Instruccions per als exercicis de repàs d'ortografia.